پتروشیمی تخت جمشید/درباره ما/اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

1

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۴۶