طرح های توسعه

pbr project

با توجه به اتمام اجرای طرح در مدت زمان مناسب (حدود ۱۸ ماه) با استفاده از پتانسیل‌های داخلی موجود جهت مهندسی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، طرح‌های تخلیص ۱و۳ بوتا‌دی‌ان و تولید پلیمر پلی‌آیزوبوتیلن در مراحل نهایی تصویب قرارداشته و در آینده‌ای نزدیک عملیات مهندسی آنها آغاز خواهد گردید. همچنین با توجه به چشم‌انداز تعریف شده شرکت به عنوان قطب تولید الاستومر در کشور و منطقه، تولید الاستومرهای مهندسی NBR و EPDM نیز از گزینه‌های مطرح طرح‌های توسعه این شرکت در آینده می‌باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۵ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۲۳