دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

طرح های توسعه

طرح های توسعه (پروژه ها):

1. با توجه به اینکه مهمترین و اصلی ترین خوراک مجتمع 3و1 بوتادین می باشد جهت افزایش حجم ذخیره سازی آن در مجتمع ، در راستای حفظ تولید مستمر واحدها ، ساخت سه مخزن کروی ذخیره سازی بوتادین ، هر یک به ظرفیت 5500 متر مکعب و ایستگاه تخلیه مربوطه در در حال اجرا می باشند.

2. پتروشیمی تخت جمشید جهت تامین خوراک 3و1 بوتادین مورد نیاز خود در حال مذاکره اخذ لیسانس و شروع مقدمات ساخت یک واحد بوتادین با ظرفیت 50 هزار تن در سال در مجاورت سایت خود می باشد.

3. نظر به اینکه قیمت جهانی خوراک بوتادین در طول سال دارای نوسان می باشد خرید خوراک بوتادین در زمانی که حداقل قیمت را دارد یکی از مواردی است که می تواند برای شرکت ایجاد ارزش افزوده نماید  و همچنین جهت جلوگیری از افزایش ریسک های عملیاتی تخلیه بوتادین با تانکر و حفظ تداوم تولید مجتمع  ، خرید بوتادین و حمل و تخلیه آن با کشتی و احداث خط لوله از اسکله منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر تا سایت تخت جمشید در هیئت مدیره شرکت تصویب گردیده و در حال اخذ مشاور مهندسی و شروع مقدمات اجرایی آن می باشد.

4. یکی از طرح هایی که در حال مطالعه و ارزیابی فنی می باشد طرح تولید محصول استراتژیک SSBR با استفاده از تجهیزات و امکانات واحد PBRl می باشد.

5. علاوه بر طرح های فوق مجموعه ای از پروژه ها در راستای بهبود مستمر و حفظ تداوم تولید در داخل شرکت تعریف شده است و در حال اجرا می باشند.

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۵۶