یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

 

1

محمدجواد بدری 

مدیر عامل

 

پورسلان

 

عباس پورسلان

سرپرست منابع انسانی

 

علی کیانی  

 

علی کیانی

مدیرمالی

 

قوام پور

 

نریمان قوام پور

مدیر مجتمع

 

 

 

 

 

 

  


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۱۳