مدیران اجرایی

مهندس صمد کارگر
مدیر عامل

مهندس جعفری

    مهندس محمدجواد جعفری 
قائم مقام مدیرعامل و رئیس مجتمع
دکتر محمد زحمتکش
مدیر منابع انسانی
 
مهندس نیستانی
مهندس حسین نیستانی
مدير بازاریابی و فروش

 

 
 

 

No image سهیل سلیمانی
مدیر امور حقوقی و قراردادها

 

 
 
 
 
مهندس  فریبا اسکندری
مهندس فریبا اسکندری
مدیر بازرگانی
فرهاد نقدی
فرهاد نقدی
مدیر مالی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۱۲