دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
پتروشیمی تخت جمشید/درباره ما/مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

 شرکت پتروشیمی تخت ‌جمشید با نگاه ویژه به ملاحظات زیست محیطی در زمینه کاهش تولید آلاینده‌های هوا، بهینه‌ سازی و کاهش مصرف انرژی بر اساس استانداردهای روز، برخوردار از یک واحد تصفیه پساب  بومی بسیار پیشرفته با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. همچنین در همین راستا شرکت نائل به دریافت لوح صنعت سبز برای سال های 1394، 1396 و 1397 از سازمان محیط زیست گردیده است.

در راستای مسئولیت های اجتماعی،  با توجه به مصوبه مجمع عمومی سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 5 میلیارد ریال جهت مصارف در زمینه مسئولیت های اجتماعی اختصاص و در سطح استان جهت محرومیت زدایی هزینه گردید. همچنین به استناد مصوبه مجمع عمومی سال مالی منتهی به 1401/06/31 مبلغ 10 میلیارد ریال جهت امور مسئولیت های اجتماعی و امور عام المنفعه در اختیار هیات مدیره قرار گرفته است.