تماس با ما

contact us

 

:pushpin:آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم ، شماره 38 ، طبقه 4 

:phone: تلفن مدیریت : 88871655 و 4-88662053

  :fax: فکس مدیریت : 88652123 

:email: کدپستی : 1517654619

__________________________________________________________________________

 :phone: تلفن واحد بازاریابی و فروش : 88662055

 :phone: تلفن واحد تدارکات : 88662052

 :phone: تلفن واحد امور مالی : 88662051

 :phone: تلفن واحد امور مالی (امور سهام) : 4-88662053 (داخلی 1214)

:fax: فکس: 88662070

__________________________________________________________________________

پست های الکترونیکی دفتر مرکزی :

:e-mail: مدیر بازاریابی و فروش :  h.hasankhani@tjpc.ir

:e-mail: مدیر بازرگانی :A.Hamidianfar@tjpc.ir

:e-mail: مدیر امور مالی :  M.Sameti@tjpc.ir

___________________________________________________________________________

:pushpin:آدرس مجتمع : خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2

:phone: تلفن: 8-52112887 (061)

:fax: فکس: 52112885 (061)

:email: کد پستی : 6357136359

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ مهر ۱۴۰۱ ۲۳:۰۴