یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
img mobile نقشه مرکزی

آدرس دفتر مرکزی

  • تهران، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم ، شماره 38 ، طبقه 4
  • تلفن مدیریت : 88871655 و 4-88662053
  • فکس مدیریت : 88652123
  • کدپستی : 1517654619
  • سایر تلفن های دفتر مرکزی :

تلفن واحد بازاریابی و فروش : 88662055

تلفن واحد تدارکات : 88662052

تلفن واحد امور مالی : 88662051

تلفن واحد امور مالی (امور سهام) : 4-88662053 (داخلی 1214)

فکس: 88662070

  • پست های الکترونیکی دفتر مرکزی :

مدیر بازاریابی و فروش : Ma.Karimi@tjpc.ir 

مدیر بازرگانی :M.Ehsanpour@tjpc.ir

مدیر امور مالی :A.Kiani@tjpc.ir

img mobile نقشه مرکزی

ارتباط با مجتمع

  • آدرس مجتمع : خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2
  • تلفن: 8-52112887 (061)
  • فکس: 52112885 (061)
  • کد پستی : 6357136359