یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
پتروشیمی تخت جمشید/مدیران اجرایی

مدیران اجرایی

عباس کریمی
  • 88871655
  • دکترای اقتصاد
ذبیح الله فتحی
  • 88871655
  • دکترای اقتصاد
مهدی ثابتی
  • 88871655
  • دکترای اقتصاد
محمدجواد جعفری
  • 88871655
  • دکترای اقتصاد
علی حمیدیان فر
  • 88871655
  • دکترای اقتصاد