یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه به شرح ذیل بوده است : 
-  تدوین آئین نامه کارکنان و پرداخت مزایای رفاهی به پرسنل در اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی
- تخصیص تسهیلات کم بهره به پرسنل از طریق سیستم بانکی از محل امتیاز منابع مالی شرکت 
- عقد قرارداد با دو مجتمع سیاحتی - زیارتی در شمال کشور و شهر مقدس مشهد در راستای کمک به معیشت و رفاه خانواده پرسنل
- عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل
- اولیویت در جذب افراد محلی و بومی
-  برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان
- برگزاری جشن سالروز تاسیس شرکت با حضور خانواده کارکنان در منطقه ماهشهر
- مهیا نمودن امکان استفاده پرسنل از خدمات رستوران های عملیات غیرصنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص 
- مهیا نمودن امکان استفاده فرزندان پرسنل از مهدهای کودک و مدارس طرف قرارداد عملیات غیرصنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص 
- تخصیص مبالغی تحت عنوان بودجه مسئولیت های اجتماعی به منظور همکاری با موسسات خیریه و کمک های عام المنفعه  (طی مصوبات مجامع عمومی)
-  تخصیص مبالغی تحت عنوان کمک به شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبات کارگروه استان (طی مصوبات مجامع عمومی)