پتروشیمی تخت جمشید/مالی/هیئت مدیره/اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

 1
 

2

 
 

3

 

4

 

5
 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۹ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۱۷