یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
پتروشیمی تخت جمشید/منابع انسانی