اطلاعات اشخاص

ذبیح الله فتحی
ذبیح الله فتحی
مدیر منابع انسانی
ذبیح الله فتحی
مدیر منابع انسانی
تلفن: 88871655
ایمیل:
دکترای اقتصاد

ذبیح الله

فتحی

مدیر منابع انسانی

88871655

بیش از ۲۰ سال سابقه مدیریتی