یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
پتروشیمی تخت جمشید/پژوهش‌وفناوری

پژوهش‌وفناوری/اهداف

روند رو به رشد اقتصاد جهانی، افزایش تقاضای انرژی، نقش کلیدی نفت و گاز در رشد و توسعه صنعت پتروشیمی،  توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان عللی است که باعث شده صنعت پتروشیمی سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.  لذا با توجه به افزایش روز افزون ارزش محصولات پتروشیمی، توسعه و تولید محصولات پتروشیمی امری اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود. گسترش و افزایش تعداد بازیگران این صنعت، رقابت سختی بین تولید‌کنندگان به وجود آورده است.

 در این بین پژوهش و فناوری عامل اصلی رقابت پذیری و یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار برای رسیدن به پیشرفت و توسعه درصنعت پتروشیمی می باشد، که موجب رشد خلا‌قیت و نوآوری در صنایع پتروشیمی برای شناخت و بهینه‌سازی فرآیندهای موجود، شناخت و انتخاب فرآیندهای جدید،  دستیابی به دانش فنی فرآیندها، نوآوری در تولید گرید‌های جدید محصولات، طراحی و تدوین فرآیندهای نو در حوزه تولید و همچنین فروش، داخلی کردن تأمین نیازمندی‌های شیمیایی و ملزومات مورد نیاز صنعت پتروشیمی، افزایش درآمد، کاهش هدر‌رفت انرژی و استفاده بهینه از نیروی انسانی و ارتقاء بهره‌وری می شود.

با اتکاء به رویکرد جدیدی که در مجموعه وزارت نفت بر نقش و اهمیت پژوهش و فناوری بوجود آمده است، واحد پژوهش و فناوری شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید فعالیت خود را در جهت سازماندهی و گسترش فعالیتهای پژوهشی آغاز نموده است. این مرکز متولی اصلی نیازسنجی، تعریف،‌ تصویب و مدیریت اجرای فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز شرکت می‌باشد.

 مهمترین اهداف کلان این واحد عبارتند از :

·        نوآوری در تولید گرید جدید محصولات

·        ارتقای کمی و کیفی تولید

·        ارائه طرح هایی جهت ارتقای کیفیت، بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

·        پایداری و افزایش درآمد شرکت

·        ایجاد ارتباط مؤثّر و پیوسته بین واحد پژوهش‌و‌فناوری و واحد های بهره برداری یا فرآیند مجتمع در جهت تعالی سیاست های شرکت ، افزایش تولید و رفع تنگناهای فرآیندی

·        تقویت ارتباط مؤثر میان صنایع هم محصول، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان جهت گسترش اطلاعات، دانش و فناوری به شرکت

·        تعیین کمیته و تیم های پژوهشی و سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی مجتمع به صورت منظّم

·        همکاری با واحد HSE و انجام پژوهش در راستای کاهش ، حذف آلاینده ها ،ضایعات و یا تبدیل آنها به مواد با ارزش

همکاری جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی در‌راستای

  • کاهش مشکلات فنی و رفع تنگناهای تولید
  • تکمیل زنجیره ارزش محصولات
  • کاهش هزینه های تولید
  • بهبود کیفیت محصول
  • افزایش سودآوری و کاهش هزینه های اضافی
  • استفاده بهینه از نیروی انسانی
  • خلق ارزش و افزایش توان رقابتی

ارتباط با واحد پژوهش‌و‌فناوری :   k.pourreza@tjpc.ir