یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
پتروشیمی تخت جمشید/پژوهش‌وفناوری/فرمت پروپوزال های درون سازمانی و برون سازمانی