یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

ردیف

نیازهای فناوارنه پتروشیمی تخت جمشید

حوزه مربوط

1

تولید حلال Cis-2-Butene (به صورت جداسازی از Raffinate و یا سنتز)

تأمین خوراک، تولید پایدار

2

تولید عامل انتقال دهندة زنجیرة پلیمر (1,2-Butadiene)

تأمین خوراک، تولید پایدار

3

تولید مواد شیمیایی وارداتی با اولویت فهرست پیوست

تأمین خوراک، تولید پایدار

4

بازیافت High Boil

زیست محیطی، کاهش هزینه­های تولید

5

طراحی و ساخت رباط Bale چین انتهای خط تولیدی

افزایش کیفیت بسته بندی، رضایتمندی مشتریان، تکریم نیروی انسانی

6

هر گونه ایده نوآورانه پیشنهادی از سوی شرکت­های دانش بنیان، مراکز پژوهشی، نوآوری و فناوری و سایر