شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه نخست

اخبار

صفحه اصلی (جدید)

فهرست مناقصه و مزایده

چارت سازمانی

درباره ما

درباره مجموعه

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

مسئولیت های اجتماعی

مدیران اجرایی

ماموریت و چشم انداز

طرح های توسعه

گواهینامه

بزرگ نمایی چارت سازمانی

مدیران اجرایی

محصولات

استایرن بوتادین رابر (SBR)

پلی بوتادین (PBR)

فنول استایرنه شده (SPH)

فلوچارت وزنی یک تن محصول SBR & PBR

کاتالوگ محصولات

فروش

فروش داخلی

فروش صادراتی

قیمت محصولات

خدمات مهندسی فروش

نظرسنجی

بازرگانی

مناقصه و مزایده

تامین کنندگان

پژوهش‌وفناوری

منابع انسانی

لینکهای پرکاربرد

چارت سازمانی

کدهای رفتاری

حاکمیت شرکتی

اطلاعات سهام

آگهی مجامع عمومی

تصمیمات مجامع عمومی

زمانبدی پرداخت سود

اطلاعات و صورتهای مالی

دسترسی سهامداران

سایر اطلاعات مالی

اهداف

چارت سازمانی مالی

مقالات واطلاعات مالی

دستورالعمل ها و استاندارد ها

گزارشات مالی

سال مالی منتهی به 1402/06/31

سال مالی منتهی به 1401/06/31

جدول زمانبندی پرداخت سود

کمیته های تخصصی

کمیته مدیریت ریسک

کمیته حسابرسی

کمیته های فرعی

کمیسون معاملات

کمیته فروش

اقرارنامه ها

راهبری و پایداری شرکتی

پایداری اقتصادی

پایداری فرهنگی و اجتماعی

پایداری زیست محیطی

سایر موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی

امور سهام

اطلاعیه های مالی (ارتباط با کدال)

پرتال سهامداران

برنامه زمانبدی سود سهام

گالری

تصاویر

ویدئو

تماس با ما

شکایات مشتریان

نقشه سایت