فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه نخست

اخبار

صفحه اصلی (جدید)

فهرست مناقصه و مزایده

چارت سازمانی

درباره ما

درباره مجموعه

مدیران اجرایی

ماموریت و چشم انداز

طرح های توسعه

گواهینامه

بزرگ نمایی چارت سازمانی

مدیران اجرایی

محصولات

استایرن بوتادین رابر (SBR)

پلی بوتادین (PBR)

فنول استایرنه شده (SPH)

فلوچارت وزنی یک تن محصول SBR & PBR

کاتالوگ محصولات

فروش

فروش داخلی

فروش صادراتی

قیمت محصولات

خدمات مهندسی فروش

نظرسنجی

بازرگانی

مناقصه و مزایده

تامین کنندگان

پژوهش‌وفناوری

منابع انسانی

لینکهای پرکاربرد

چارت سازمانی

کدهای رفتاری

مالی

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

سهامداران اصلی

گزارش فعالیت هیات مدیره

گزارشات مدیر عامل به هیئت مدیره

اطلاعات سهام

آگهی مجامع عمومی

تصمیمات مجامع عمومی

زمانبدی پرداخت سود

اطلاعات و صورتهای مالی

دسترسی سهامداران

سایر اطلاعات مالی

اهداف

چارت سازمانی مالی

مقالات واطلاعات مالی

دستورالعمل ها و استاندارد ها

گزارش صورت های مالی

سال مالی منتهی به 1400/06/31

سال مالی منتهی به 1401/06/31

امور سهام

اطلاعیه های مالی (ارتباط با کدال)

پرتال سهامداران

گالری

تصاویر

ویدئو

تماس با ما

شکایات مشتریان

نقشه سایت