یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اهم اقدامات انجام شده در  این حوزه به شرح ذیل بوده است : 
-  برخورداری از واحد تصفیه پساب صنعتی 
-  دارا بودن گواهینامه صنعت سبز  
- درج نام شرکت در لیست شرکت های فاقد آلایندگی توسط اداره محیط زیست استان خوزستان
- جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه HSE و تامین تجهیزات مربوطه در راستای کاهش و حذف تلفات نیروی انسانی
- رعایت کامل قوانین و مقررات ایمنی کار در راستای حفظ سلامت کارکنان 
- اخذ گواهینامه  بین المللی  ISO14001 مربوط به رعایت الزامات زیست محیطی
- اخذ گواهینامه بین المللی  ISO45001  مربوط به رعایت الزامات سلامت و بهداشت شغلی کارکنان